Algemene voorwaarden Bmetric fysiotherapie

Als u een afspraak maakt voor een (online)fysiotherapeutisch onderzoek en mogelijk behandeling, dan zal tijdens het eerste consult de fysiotherapeut u onderzoeken en bepalen of een behandeling noodzakelijk is. Dit consult zal 20-30 minuten in beslag nemen. Naar aanleiding van de resultaten uit het onderzoek zal er een behandelplan worden opgesteld.

Graag vragen wij nog even uw aandacht voor het volgende:

1. Graag uw legitimatiebewijs meenemen bij het eerste bezoek. Bij een online consult graag uw legitimatiebewijs duidelijk voor de camera tonen.

2. Cliënten dienen zich te gedragen volgens de algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden. De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen.

3. Fysiotherapie zit niet in het basispakket van de zorgverzekeraars (met uitzondering van een aantal chronische indicaties, zie hier). Het zit wel in de meeste aanvullende verzekeringen, maar soms met een beperkt aantal behandelingen. Als u over deze limiet komt, moet u de overige behandelingen zelf betalen. Bmetric fysiotherapie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het overschrijden van het aantal behandelingen waarvoor u verzekerd bent. Informeer bij uw zorgverzekeraar of kijk in uw polisvoorwaarden. Bmetric fysiotherapie heeft contracten met veel zorgverzekeraars. Zie hier.

4.  U bent vrij in uw keuze van fysiotherapeut. Wel is het zo dat eenieder van ons zijn eigen specialisaties heeft. Vraag hiernaar en geef eventueel aan of u een specifieke verwijzing heeft.

5.  Voor openingstijden en telefoonnummers kijk op onze website bij contact. Het is niet altijd mogelijk om uw fysiotherapeut zelf telefonisch te spreken. U kunt dan uw telefoonnummer achterlaten, dan wordt u zo snel mogelijk teruggebeld.

6.  Veranderingen van afspraken kunt u telefonisch regelen (043 3671346) of per e-mail (fysiotherapie@bmetric.nl).

7.  Indien u verhinderd bent, dient u tenminste 24 uur van tevoren af te bellen. De behandeling zal dan niet in rekening worden gebracht. Als u dezelfde dag dat u de afspraak heeft afbelt, zijn wij helaas genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen. Let op, dit betekent dat wij deze behandeling niet bij de zorgverzekering declareren maar rechtstreeks een factuur na u uitschrijven. Bmetric fysiotherapie is vrij in het wel of niet toepassen hiervan. Indien er sprake is van verzachtende omstandigheden vragen wij u deze kenbaar te maken bij uw behandeld fysiotherapeut. Wij maken onderscheid in de tarieven, als u dezelfde dag afbelt dan brengen wij €20,- in rekening. Indien u niet verschijnt op de afspraak zonder af te bellen brengen wij het reguliere tarief €33,50 in rekening.

8.  In de praktijk geldt een algeheel rookverbod.

 

 

9. Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt een registratie van medische en administratieve gegevens bijgehouden. Op deze registratie is de AVG van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot de gegevens en het inzagerecht van de patiënt. De medewerkers van Bmetric fysiotherapie gaan zorgvuldig om het deze gegevens en houden zich hierbij aan deze wettelijke regels. Zie ook 'privacy'.

10. Bmetric fysiotherapie is aangesloten bij de KNGF. Behandelingen worden uitgevoerd volgens de gedragsregels en richtlijnen van deze verenigingen.

11. Cliënten dienen aan te geven of zij verzekerd zijn, bij welke maatschappij, en of zij een aanvullende verzekering hebben. De declaratie fysiotherapie gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar waar wij contracten mee hebben. Indien de cliënt een restitutiepolis heeft of achteraf blijkt dat hij niet voor deze zorg verzekerd is of meer behandelingen heeft gehad dan door zijn verzekering wordt vergoed, krijgt de cliënt alsnog een factuur van de gemaakte kosten toegestuurd, de kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers. Bij niet-betaling door de patiënt binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur, is de patiënt van rechtswege in verzuim en kan Bmetric fysiotherapie incassomaatregelen treffen jegens de patiënt dan wel derden hiermee belasten. Alle met het incasso van de factuurbedragen gemoeide kosten, komen voor rekening van de patiënt.

12. Met uw persoonlijke en medische gegevens gaan wij zorgvuldig om volgens de regels van de AVG.

13. Indien u akkoord gaat met behandeling bij Bmetric fysiotherapie moeten wij voldoen aan alle eisen die uw zorgverzekering aan ons stelt. Dit betekent dat wij uw contact gegevens en gegevens over uw behandeling delen met Qualiview die u een tevredenheid enquête toesturen. De volgende gegevens sturen wij op: Achternaam, voornaam, geslacht, e-mailadres, geboortedatum, adresgegevens, code verzekeraar, datum laatste behandeling, aantal behandelingen, diagnosecode, behandelend fysiotherapeut. De algemene voorwaarden van Qualiview zijn hierover van toepassing. Bij het verstrekken van deze gegevens houden wij ons aan de AVG-wetgeving. Indien u bezwaar heeft tegen het delen van deze gegevens kunt u dit kenbaar maken bij uw behandelend fysiotherapeut.

14. Tijdens een onderzoek of behandeling kan het zijn dat uw fysiotherapeut videobeelden van u maakt. Deze beelden worden bewaard conform geldende wetgeving en zullen niet met andere partijen gedeeld worden.

15.  Klachtenregeling: Bmetric fysiotherapie is aangesloten bij het KNGF en de fysiotherapeuten zijn als Registerfysiotherapeut geregistreerd. Klachten worden afgehandeld conform de door het KNGF opgestelde reglementen en voorwaarden. Zie onze 'klachtenregeling'.

16.  Wij proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Heeft u desondanks een opmerking of een klacht, dan vragen wij u dat kenbaar te maken bij uw fysiotherapeut.